Αρχική
Καλώς ήλθατε

Δικτυακός Τόπος Αναβάθμισης των Προπτυχιακών Σπουδών


Αγαπητά μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας,

Ο παρών κόμβος αποσκοπεί στην αναβαθμισμένη - ποιοτικά και ποσοτικά - παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων.

Ως απλοί χρήστες μπορείτε να έχετε πληροφορίες για την Ιατρική Σχολή, τις δραστηριότητες της, τα ερευνητικά έργα στα οποία συμμετέχει, το προσωπικό και την υποδομή της.

Ως φοιτητές της Σχολής, με την εισαγωγή του επιθέτου και του αριθμού μητρώου σας μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αναβαθμισμένο εκπαιδευτικό υλικό που αποτελείται από υποχρεωτικά μαθήματα, μαθήματα επιλογής καθώς και κλινικές, εργαστηριακές και φροντιστηριακές ασκήσεις, όπως αυτό έχει αναμορφωθεί με τη χρήση πολυμεσικών εργαλείων.

Πιστεύουμε ότι η παροχή σύγχρονων γνώσεων, η δημιουργία καλά αναπτυγμένων δεξιοτήτων δικτυακής επικοινωνίας με άλλους επιστήμονες όπως και ικανoτήτων αναζήτησης ιατρικών πληροφοριών στο Διαδίκτυο, θα συνεισφέρουν σε μεγαλύτερη επιστημονική επάρκεια αλλά και στη διάχυση της επιστημονικής πληροφορίας σε ευρύτερα στρώματα της επιστημονικής κοινότητας.

Το κύριο αναμενόμενο αποτέλεσμα της λειτουργίας του κόμβου αυτού αφορά στη λήψη ανταγωνιστικών πτυχίων τα οποία θα αντικατοπτρίζουν την ικανότητά σας να ενσωματώσετε με επιτυχία τις νέες τεχνολογίες στην καθημερινή ιατρική πράξη.

Ο παρών κόμβος δίνει τη δυνατότητα στους διδάσκοντες να παρουσιάζουν το αναμορφωμένο και αναβαθμισμένο εκπαιδευτικό τους υλικό με πληρότητα, σαφήνεια και μεταδοτικότητα υπό μορφή κειμένου, γραφικών και εικόνων, βίντεο, ήχου και διαδραστικών κινουμένων σχεδίων.

Ελπίζουμε ότι η προσπάθεια αυτή θα τύχει της ευρύτερης δυνατής αποδοχής και στήριξής σας, ώστε να έχει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του ΠρογράμματοςΧ. Κίττας
Καθηγητής

Χρήσιμες Συνδέσεις
 
 Περιβάλλον Ασύγχρονης Εκπαίδευσης
 Πανεπιστήμιο Αθηνών