Δομή μαθήματος ΓλωσσάριΦωτογραφικό υλικό Ασκήσεις

Αιμοποίηση

Περιφερικό αίμα

 

Το περιφερικό αίμα αποτελεί ένα «τροποποιημένο» είδος συνδετικού ιστού επειδή τα κύτταρά του δεν είναι σκηνωμένα σε ζελατινώδη εξωκυττάρια θεμέλια ουσία, αλλά βρίσκονται υπό τη μορφή εναιωρήματος σε ένα ρευστό μέσο, το πλάσμα, διαμέσου του οποίου κυκλοφορούν στο αγγειακό σύστημα.

Το αίμα αποτελεί το 7 % του σωματικού βάρους (περίπου 5,5 λίτρα αίματος στους ενήλικες άνδρες).

 

[ Λειτουργίες | Σύνθεση του πλάσματος | Μέθοδοι μελέτης ]