Δομή μαθήματος ΓλωσσάριΦωτογραφικό υλικό Ασκήσεις
Κύτταρο του αίματος > Μονοκύτταρα
Μονοπυρηνικό φαγοκυταρικό σύστημα

 

Τα μονοκύτταρα αποτελούν πρόδρομα κύτταρα του μονοπυρηνικού φαγοκυτταρικού συστήματος. Το σύστημα αυτό αποτελεί μια λειτουργική μονάδα και αποτελείται από τα παρακάτω στοιχεία:

•  Τις πρόδρομες μορφές του μυελού των οστών (μονοβλάστες, προμονοκύτταρα) και τα κυκλοφορούντα μονοκύτταρα

•  Τα ιστικά μακροφάγα, (ελεύθερα ή ακίνητα)

•  Τα κύτταρα Kupffer στο ήπαρ

•  Τα κύτταρα του τοιχώματος των κολποειδών του σπλήνα και των λεμφαδένων

•  Τα κυψελιδικά μακροφάγα

•  Τα ελεύθερα μακροφάγα του αρθρικού, πλευριτικού και περιτοναϊκού υγρού

•  Τα δενδριτικά κύτταρα που παρουσιάζουν τα αντιγόνα στα λεμφοκύτταρα

•  Τα μικρογλοιακά κύτταρα του νευρικού ιστού

•  Οι οστεοκλάστες των οστών

 
[ Μονοπυρηνικό φαγοκυταρικό σύστημα | Λειτουργία ]