Επιθηλιακός Ιστός > Ανοσοφαινότυπος επιθηλιακών κυττάρων

 

Τα επιθηλιακά κύτταρα έχουν ορισμένα ανοσοφαινοτυπικά χαρακτηριστικά, τα οποία βοηθούν στην ταυτοποίησή τους, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις νεοπλασμάτων, που η μορφολογία τους δεν είναι αρκετή για την ταυτοποίηση της ιστογενετικής τους προέλευσης. Ενδεικτικά, αναφέρονται ορισμένα χαρακτηριστικά, που αφορούν σε:

  • Κυτοκερατίνες, που αποτελούν μια ομάδα πρωτεϊνών των ενδιάμεσων νηματίων ( Εικόνα 40 ).
  • Γλυκοπρωτεΐνες της κυτταρικής επιφάνειας, όπως το επιθηλιακό μεμβρανικό αντιγόνο (ΕΜΑ - Epithelial membrane antigen) ( Εικόνα 41 ).
  • Μερικά εξειδικευμένα προϊόντα, όπως στον προστάτη, το ειδικό προστατικό αντιγόνο (PSA - Prostatic specific antigen) ( Εικόνα 42 ).