Μεταφορά μέσα και έξω από τα κύτταρα

H μεταφορά μέσα και έξω από τα κύτταρα επιτελείται με τους επόμενους 4 βασικούς μηχανισμούς, με τους οποίους εξασφαλίζεται η σταθερότητα της σύστασης του εσωτερικού περιβάλλοντος του κυττάρου:

 

προηγούμενη ενότητα