Δομή μαθήματος ΓλωσσάριΦωτογραφικό υλικό Ασκήσεις

Πληροφορίες

Ο Αναπληρωτής Καθηγητής του Εργαστηρίου Ιστολογίας & Εμβρυολογίας Κος. Π. Καρακίτσος είναι ο υπεύθυνος παροχέας του περιεχομένου του "Κυττάρου" που μετατράπηκε σε μια ολοκληρωμένη διαδραστική Διαδικτυακή πολυμεσική εφαρμογή που περιέχει πρωτογενές διαγνωστικό υλικό του Εργαστηρίου καθώς και περιεχόμενο από βιβλία όπως "Λειτουργική Ιστολογία", "Βασική Ιστολογία" και "Ιστολογία του Ανθρώπου".

Μετάβαση σε γενικές πληροφορίες του μαθήματος - βοήθεια.
Μετάβαση στους στόχους.
Μετάβαση στην δομή μαθήματος.
Μετάβαση στο γλωσσάρι.
Προβολή πληρής φωτογραφικού υλικού.
Πρακτική εξάσκηση του τρέχοντος μαθήματος με ερωτήσεις πολλάπλων επιλογών.