Φωτογραφικό υλικό

   
Εικ.1

Εικ. 1: Σχηματική παράσταση στην οποία φαίνεται η γενική δομή του κυττάρου

   
Εικ.2 Εικόνα 2: Διαγραμματική απεικόνιση ενός μορίου φωσφολιπιδίου της μεμβράνης
   
Εικ.3

Εικόνα 3: Σχηματική παράσταση της κυτταρικής μεμβράνης

   
Εικ.4

Εικόνα 4: Σχηματική παράσταση της εξωκυττάρωσης και ενδοκυττάρωσης

   
Εικ.5

Εικόνα 5: Υπερμικροσκοπική δομή και σχηματική παράσταση του σχηματισμού επικαλυμμένων βοθρίων

   
Εικ.6

Εικόνα 6: Σχηματική παράσταση σχηματισμού και των λειτουργιών των μικροκοιλάνσεων

   
Εικ.7

Εικόνα 7: Σχηματική παράσταση της πρωτεϊνοσύνθεσης

   
Εικ.8

Εικόνα 8: Φωτογραφία ηλεκτρονικού μικροσκοπίου πυρήνα, όπου αναγνωρίζονται το πυρήνιο, το πυρηνικό περίβλημα (ΠΜ), η έτεροχρωματίνη (Ε) και η ευχρωματίνη (Ευ)

   
Εικ.9

Εικόνα 9: Φωτογραφία ηλεκτρονικού μικροσκοπίου πυρηνίου, όπου αναγνωρίζονται η άμορφη (Α), η ινώδης (Ι) και η κοκκιώδης (Κ) μοίρα

   
Εικ.10

Εικόνα 10: Φωτογραφία ηλεκτρονικού μικροσκοπίου και σχηματική παράσταση πόρου του πυρήνα. Μ: πυρηνικό περίβλημα, ΠΧ περιπυρηνικός χώρος, π: πόρος του πυρήνα

   
Εικ.11

Εικόνα 11: Φωτογραφία ηλεκτρονικού μικροσκοπίου και σχηματική παράσταση μιτοχονδρίου.

   
Εικ.12

Εικόνα 12: Φωτογραφία ηλεκτρονικού μικροσκοπίου αδρού ενδοπλασματικού δικτύου

   
Εικ.13

Εικόνα 13: Σχηματική παράσταση λείου ενδοπλασματικού δικτύου

   
Εικ.14

Εικόνα 14 :Σχηματική παράστασητης σχέσης ενδοπλασματικού δικτύου και συσκευής Golgi .

   
Εικ.15

Εικόνα 15: Σχηματική παράσταση της σχέσης συσκευής Golgi και εκκριτικών κιστιδίων.

   
Εικ.16

Εικόνα 16: Σχηματική παράσταση της σχέσης των οργανιδίων της πέψης του συστήματος των όξινων κυστιδίων.

   
Εικ.17

Εικόνα 17: Φωτογραφία ηλεκτρονικού μικροσκοπίου κυστιδίων Golgi που περιέχουν υδρολάσες, αφορίζονται από μεμβράνη (Μ) και έχουν έναν ηλεκτρονιοπυκνοτικό πυρήνα (Π) που περιέχει όξινα υδρολυτικά ένζυμα.

   
Εικ.18

Εικόνα 18: Φωτογραφία ηλεκτρονικού μικροσκοπίου όπου αναγνωρίζονται ενδολυσοσώματα.

   
Εικ.19

Εικόνα 19: Σχηματική παράσταση φλοιού του κυττάρου.

   
Εικ.20

Εικόνα 20: Σχηματική παράσταση και φωτογραφία ηλεκτρονικού μικροσκοπίου μικροσωληνίσκων

   
Εικ.21

Εικόνα 21: Σχηματική παράσταση και φωτογραφία ηλεκτρονικού μικροσκοπίου Κεντριολίων

   
Εικ.22

Εικόνα 22: Στον πίνακα παρουσιάζεται η εντόπιση των διαφόρων τύπων ενδιαμέσων νηματίων

   
Εικ.23 Εικόνα 23: Μορφολογικά στάδια της απόπτωσης