ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΥΪΚΟΥ ΙΣΤΟΥ
 

Ο λείος μυϊκός ιστός μπορεί να αναγεννηθεί μέσω των μονοπύρηνων λείων μυϊκών κυττάρων , που βρίσκονται διάσπαρτα στους μυς και ειδικά στα αγγεία, μέσω των περικυττάρων , τα οποία μετά από βλάβη πολλαπλασιάζονται και διαφοροποιούνται προς λεία μυϊκά κύτταρα.

Ο γραμμωτός μυϊκός ιστός έχει περιορισμένη δυνατότητα αναγέννησης, που πραγματοποιείται μέσω μονοπύρηνων ατρακτοειδών κυττάρων, που καλούνται δορυφόρα κύτταρα ( εικ.30 ) . Τα δορυφόρα κύτταρα φαίνεται να είναι ανενεργείς μυοϊνοβλάστες, οι οποίοι ενεργοποιούνται μετά από βλάβη, πολλαπλασιάζονται, συντήκονται και σχηματίζουν νέες μυϊκές ίνες.

Ο καρδιακός μυϊκός ιστός μετά την πρώϊμη παιδική ηλικία δεν αναγεννάται, γι'αυτό σε μυοκαρδιακές βλάβες, πχ. έμφραγμα, αντικαθίσταται από συνδετικό ιστό σχηματίζοντας τις μυοκαρδιακές ουλές .