Γλωσσάρι

Αυτοματισμός: T ο φαινόμενο όπου ένας μικρός αριθμός από εξειδικευμένες ίνες ερεθίζουν με συγκεκριμένη συχνότητα τις γειτονικές καρδιακές ίνες, που όμως δεν αποτελούν μέρος του ερεθισματαγωγού συστήματος.

 

Γραμμή Ζ: Ανάμεσα σε δυο γραμμές Ζ εκτείνεται το σαρκομέριο.

Γραμμή Μ: Περιοχή, όπου γίνεται πλάγια σύνδεση μεταξύ γειτονικών παχιών νηματίων. Διχοτομεί την Η ζώνη.

 

Δευτερεύουσες συναπτικές σχισμές: Eγκολπώσεις, που σχηματίζονται από το σαρκείλημμα κάθε πρωτεύουσας πτυχής

Δυάδα: Το ζεύγος Τ σωληνίσκος-δεξαμενή, που συναντάται στην καρδιακή μυίκή ίνα.

 

Εγκάρσιοι ή Τ σωληνίσκοι: Βαθιές σωληνοειδείς εγκολπώσεις του σαρκειλήμματος

Ενδομύϊο: Πολύ μικρά διαφράγματα, που περιβάλλουν κάθε μυϊκή ίνα και ξεκινούν

από την εσωτερική επιφάνεια του περιμύϊου

Επιμύϊο: Παχύ έλυτρο συνδετικού ιστού, που περιβάλλει όλο το μυ

Εξωτερικός υμένας: είναι υλικό βασικής μεμβράνης και αποτελείται από ένα πλέγμα κολλαγόνου τύπου ΙΙΙ, δικτυωτών και ελαστικών ινών. Παρεμβάλλεται μεταξύ των λείων μυϊκών κυττάρων. Ο εξωτερικός υμένας δημιουργεί στη συνέχεια πυκνότερα και παχύτερα έλυτρα, που οργανώνουν τις ομάδες των λείων μυϊκών κυττάρων σε δεσμίδες ή χιτώνες.

 

Ζώνη Α: Σκοτεινή ζώνη, που σχηματίζεται από την επικάλυψη λεπτών και παχιών νηματίων,

Ζώνη Η: Φωτεινή ζώνη, που βρίσκεται στο κέντρο της Α ζώνης.

Ζώνη Ι: Φωτεινή ζώνη, που διχοτομείται από τη γραμμή Ζ.

 

Κηλίδες πρόσφυσης ή συνάψεις τύπου δεσμοσωμάτων : Ενώνουν ισχυρά τα καρδιακά κύτταρα. Τα δεσμοσώματα προσδένουν τη δεσμίνη, με αποτέλεσμα την ισοκατανομή των μηχανικών πιέσεων που δέχεται το κύτταρο και τη μετάδοση αυτών και στα παρακείμενα κύτταρα.

Κινητική μονάδα: Το σύνολο των μυϊκών ινών, που νευρώνεται από την ίδια κινητική ίνα.

Κιρσοειδή σωμάτια: Διευρύνσεις, που απαντώνται στα λεία μυϊκά κύτταρα, αντίστοιχες των τελικών κομβίων των νευρομυϊκών συνάψεων

Κλιμακωτές ταινίες: Αποτελούν εξειδικευμένα συναπτικά συμπλέγματα στις περιοχές σύνδεσης γειτονικών καρδιακών κυττάρων. Συμβάλλουν στην ισχυρή συνοχή των ινών και στη μετάδοση του ερεθίσματος για συστολή μεταξύ τους.

 

Μεμβράνη πρόσφυσης ή συνάψεις τύπου πρόσφυσης : Συμβάλλει στη στενή σύνδεση των καρδιακών ινών μέσω των διαμεμβρανικών γλυκοπρωτεινών A - CA και πλακοσφαιρίνης. Συνεπώς η μεμβράνη πρόσφυσης εμφανίζει λειτουργική ομοιότητα με τη γραμμή Ζ και αναφέρεται ως μισή γραμμή Ζ.

Μυϊκή ίνα: Η μικρότερη λειτουργική μονάδα του μυός.

Μυϊκό δεμάτιο (δεσμίδα): Ομάδα γειτονικών παράλληλων ινών, ορατών και γυμνό μάτι. Ομάδες γειτονικών δεματίων σχηματίζουν το γραμμωτό μυ.

Μυοϊνίδια: Το σαρκόπλασμα κάθε μυϊκής ίνας περιλαμβάνει πλήθος από όμοιες, παράλληλες υπομονάδες

 

Νημάτια: Η μικρότερη λειτουργική υπομονάδα του σαρκομερίου. Διατάσσονται παράλληλα με τον επιμήκη άξονα του μυοϊνιδίου και διακρίνονται σε λεπτά και παχιά

Νευρομυικές άτρακτοι: Σχηματισμοί που «παρέχουν τις πληροφορίες» στο Κ.Ν.Σ σχετικά με το μήκος και το ρυθμό συστολής των μυών.

Νευρομυϊκή σύναψη ή τελική κινητική πλάκα: Είναι το μέσο μετάδοσης του ερεθίσματος από τον κινητικό νευράξονα στη

 μυϊκή ίνα. Αποτελείται από το προσυναπτικό τμήμα ή τελικό νευράξονα, τη συναπτική σχισμή και το μετασυναπτικό τμήμα

 

Περιμύϊο: Διαφράγματα συνδετικού ιστού, που περιβάλλουν κάθε μυϊκό δεμάτιο και ξεκινούν από την εσωτερική επιφάνεια του επιμύϊου.

Πρωτεύουσες συναπτικές σχισμές : Σχηματισμός, που δημιουργείται καθώς τα τελοδένδρια «εμβολίζουν» τη μυϊκή ίνα.

Πυκνά σωμάτια ή εστιακές πυκνότητες: Ονομάστηκαν έτσι λόγω της υψηλής ηλεκτρονιακής τους πυκνότητας στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο. Αντίστοιχες δομές της γραμμής Ζ των σαρκομερίων των γραμμωτών και καρδιακών μυϊκών κυττάρων στα λεία μυϊκά κύτταρα. Έχουν σχήμα ωοειδούς δίσκου και αποτελούνται κυρίως από τις πρωτείνες α-ακτινίνη, βινκουλίνη και ταλίνη.

 

 

Σαρκείλημμα: Η κυτταρική της μεμβράνη της μυϊκής ίνας.

Σαρκομέριο: Η λειτουργική επαναλαμβανόμενη υπομονάδα του μυοϊνιδίου.

Σαρκόπλασμα: Το κυτταρόπλασμα της μυϊκής ίνας.

Σαρκοπλασματικό δίκτυο: Το ενδοπλασματικό δίκτυο της μυϊκής ίνας.

 

Τελοδένδρια: Βολβοειδείς απολήξεις του τελικού νευράξονα.

Τενόντια σωμάτια Golgi : Σχηματισμοί που εντοπίζονται στην περιοχή των τενόντων του μυός και παρέχουν πληροφορίες στο Κ.Ν.Σ. σχετικά με την τάση, που αναπτύσσεται στα άκρα του μυ.

 

Τριάδα του σκελετικού μυός: Το σύμπλεγμα, που αποτελείται από σαρκοπλασματικό δίκτυο- Τ σωληνίσκους-σαρκοπλασματικό δίκτυο.

Χασματικές συνάψεις: : Μεταδίδουν το συστολικό ερέθισμα από κάθε καρδιακή ίνα στη γειτονική, ώστε να δημιουργείται ένα συστολικό κύμα.