ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΜΥΣ
 

Οι γραμμωτοί μύες αποτελούν το 40-50% του ανθρώπινου σωματικού βάρους. Εκτελούν γρήγορη, ισχυρή και συνήθως εκούσια συστολή. Η μικρότερη λειτουργική τους μονάδα είναι η μυϊκή ίνα . Κάθε γραμμωτή μυϊκή ίνα είναι ένα ιδιαίτερα επίμηκες, κυλινδρικό, συσταλτό πολυπύρηνο κύτταρο. Εκτός από τις μυϊκές ίνες, συνδετικός και νευρικός ιστός καθώς και η συνοδός αγγείωση συμβάλλουν στην οργάνωση του γραμμωτού μυός.

Σε επιμήκη τομή οι γραμμωτοί μύες παρουσιάζουν αραιοχρωματικές  και πυκνοχρωματικές  ζώνες, που δίνουν την εντύπωση εγκάρσιων γραμμώσεων ( εικ1). Σε εγκάρσια τομή οι ωοειδείς πυρήνες βρίσκονται συνήθως στην περιφέρεια των κυττάρων κάτω από την κυτταρική μεμβράνη ( εικ.2 )

 
Ανατομική και ιστολογική οργάνωση των γραμμωτών μυών

1. Οργάνωση γραμμωτών μυϊκών ινών

2. Συνδετικός ιστός

3. Αγγείωση

4. Νεύρωση

5. Νευρομυϊκές άτρακτοι

 
Κυτταρική και υποκυτταρική δομή της γραμμωτής ίνας

1. Μέγεθος-Σχήμα

2. Κυτταρικά οργανίδια

3. Μυοϊνίδια

4. Σαρκοπλασματικό δίκτυο

5. Σύστημα Τ-σωληνίσκων

6. Πυρήνες- Κυτταροσκελετός και συνδετικά μόρια

 
Υπερμικροσκοπική δομή και λειτουργία της γραμμωτής ίνας

1. Νημάτια (λεπτά-παχιά)-Μηχανισμός συστολής

2. Δομή γραμμής Ζ

3. Νευρομυϊκή σύναψη

4. Μετάδοση ερεθίσματος

5. Σύστημα παραγωγής ενέργειας