ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΜΥΣ > Κυτταρική και υποκυτταρική δομή της γραμμωτής ίνας >

 
Σαρκοπλασματικό δίκτυο
 

Ο κύριος ρόλος του σαρκοπλασματικού δικτύου είναι ο έλεγχος της ροής των ιόντων Ca ++ κατά τη συστολή (παροχή Ca ++ ) και τη χάλαση (έλλειψη Ca ++ ) του μυός. Αποτελείται από ένα διακλαδισμένο πλέγμα σαρκοσωληνίσκων που περιβάλλει κάθε μυοϊνίδιο.