Δομή μαθήματος ΓλωσσάριΦωτογραφικό υλικό Ασκήσεις
ΚΑΡΔΙΑΚΟΣ ΜΥΣ
 

Η καρδιά είναι η «αντλία» του κυκλοφορικού συστήματος. Συνεπώς, ο καρδιακός μυϊκός ιστός, για να ανταποκριθεί στο ρόλο του, είναι απαραίτηταο να κάνει ρυθμικές, ακούσιες, συνεχείς και ισχυρές συστολές, που απαιτούν μεγάλα ποσά ενέργειας.

Οι καρδιακές μυϊκές ίνες ( εικ. 16-19-20 ) είναι κυλινδρικά και επιμήκη κύτταρα με ένα ή δυο το πολύ κεντρικούς πυρήνες. Στις άκρες κάθε ίνας υπάρχουν αποφυάδες, που έρχονται σε επαφή αντίστοιχα με τις αποφυάδες γειτονικών καρδιακών ινών. Οι συνδέσεις αυτές σχηματίζουν ένα τρισδιάστατο πλέγμα, που επιτρέπει στον καρδιακό μυ να συστέλλεται κυματοειδώς, με αποτέλεσμα την προώθηση του αίματος και την κένωση των καρδιακών κοιλοτήτων.

 

Ι) Ανατομική και ιστολογική οργάνωση

 
ΙΙ) Κυτταρική και υποκυτταρική δομή

1. Μορφολογία και οργάνωση

2. Νημάτια

3. Σαρκοπλασματικό δίκτυο- Τ σωληνίσκοι

4. Κλιμακωτές ταινίες

5. Πυρήνας και άλλα οργανίδια.