Στόχοι

Ο φοιτητής, ολοκληρώνοντας την ανάγνωση του παρόντος κεφαλαίου, θα είναι σε θέση :

•  Να κατανοεί τις διαφορές γραμμωτού, καρδιακού και λείου μυϊκού κυττάρου.

•  Να αντιληφθεί το μηχανισμό συστολής στους διαφορετικούς υποτύπους των μυϊκών κυττάρων

•  Να αναγνωρίζει σε αδρές γραμμές την οργάνωση των μυϊκών ινών, την κυτταρική και υποκυτταρική τους δομή στο φωτομικροσκόπιο.