Δομή μαθήματος ΓλωσσάριΦωτογραφικό υλικό Ασκήσεις

Περιεχόμενα

Εισαγωγή

Τύποι συνδετικού ιστού

Κύτταρα του συνδετικού ιστού

Οι ίνες του συνδετικού ιστού

Η εξωκυττάρια θεμέλια ουσία