Κύτταρα του συνδετικού ιστού >

Ινοβλάστες και ινοκύτταρα

H ινοβλάστη ( Εικ.21, Εικ.22, Εικ.23, Εικ.24, )  αποτελεί το μόνο κυτταρικό τύπο που απαντάται, ανεξαιρέτως, σε όλα τα είδη συνδετικού ιστού. ‘Εχει σχήμα ατρακτοειδές ή αστεροειδές και από το κυτταρικό σώμα προσεκβάλλουν κοντές, διακλαδιζόμενες αποφυάδες. Στο ενήλικο άτομο οι ινοβλάστες εκκρίνουν ενεργά κολλαγόνο. Περιέχουν μεγάλο ωοειδή πυρήνα, του οποίου η χρωματίνη συγκεντρώνεται σε περιφερικά αθροίσματα κάτω από την πυρηνική μεμβράνη. Σε κεντρικότερη θέση του πυρήνα διακρίνεται ένα ευμέγεθες πυρήνιο. Το κυτταρόπλασμα είναι βασεόφιλο και περιέχει τα οργανίδια που συμμετέχουν στην πρωτεϊνοσύνθεση. Οι ινοβλάστες συνθέτουν τις πρωτεϊνες των ινών του συνδετικού ιστού( κολλαγόνων δικτυωτών, ελαστικών), τις δομικές γλυκοπρωτεϊνες και τις πρωτεογλυκάνες της θεμέλιας ουσίας. Έτσι, ελέγχουν τη σύσταση αλλά και τη διατήρηση της ακεραιότητας αυτής.

Ενεργοποιημένες ινοβλάστες ( Εικ.28 )  ανιχνεύονται κατά την επούλωση τραυμάτων. ‘Εχουν μεγάλο υποστρόγγυλο πυρήνα με εμφανές πυρήνιο, άφθονο κυτταρόπλασμα και μεγάλες επιμήκεις κυτταροπλασματικές αποφυάδες.

Μυοϊνοβλάστες ( Εικ.29 )που παρουσιάζουν συσταλτική δράση και παίζουν σημαντικό ρόλο στη συστολή και στην ελάττωση της έκτασης του σχηματιζόμενου ουλώδους ιστού.

Στο λεμφικό ιστό και στο μυελό των οστών, όταν οι ινοβλάστες σχηματίζουν τις δικτυωτές ίνες λαμβάνουν αστεροειδές σχήμα με πολλές διακλαδώσεις και ονομάζονται δικτυωτά κύτταρα ( Εικ.30 ).

Ο όρος ινοκύτταρο ( Εικ.25, Εικ.26, Εικ.27)  αποδίδεται στα κύτταρα που παρουσιάζουν χαμηλή συνθετική δραστηριότητα, μικρό μέγεθος, ελάχιστο κυτταρόπλασμα και συρρικνωμένο βαθυχρωματικό πυρήνα. Τα ινοκύτταρα παρατηρούνται στους τένοντες και στον κερατοειδή χιτώνα του οφθαλμού.

 

Τα Κύτταρα του συνδετικού ιστού