Καλωσορίσατε στην ηλεκτρονική διαδραστική παρουσίαση του μαθήματος της  ΙΣΤΟΛΟΓΙΑΣ ΙI.

Η εφαρμογή δεν αποτελεί την εξεταστέα ύλη του μαθήματος, αλλά ένα σύνολο ουσιαστικών στοιχείων του συγκεκριμένου  γνωστικού  αντικειμένου, το οποίο θεωρείται χρήσιμη "αποσκευή" του κάθε ενδιαφερόμενου φοιτητή για την πλοήγησή του  στο χώρο της Ιατρικής.

Τα μέλη ΔΕΠ  του Εργαστηρίου Ιστολογίας & Εμβρυολογίας, σε συνεργασία με μέλη των ερευνητικών ομάδων τους παρείχαν το διδακτικό υλικό  που μετατράπηκε σε  διαδραστική Διαδικτυακή πολυμεσική εφαρμογή από το Τμήμα Πολυμέσων και Τηλε-εκπαίδευσης e - med της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ.

 

 

 

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Το διδακτικό περιεχόμενο των ιστοσελίδων αφορά ύλη που διδάσκονται οι φοιτητές της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών στους χώρους διδασκαλίας και προορίζεται αυστηρά για προσωπική χρήση εντός του ακαδημαϊκού χώρου από τους εγγεγραμμένους χρήστες του δικτυακού τόπου και δεν έχει καμία σχέση με εμπορικές δραστηριότητες. Για χρήση του εκπαιδευτικού υλικού εκτός ακαδημαϊκού χώρου από άτομα που δεν είναι φοιτητές ή μέλη ΔΕΠ, οι δημιουργοί του δικτυακού τόπου δεν φέρουν καμμία ευθύνη. Επίσης, οι δημιουργοί δεν έχουν καμία ευθύνη για πιθανή αντιγραφή, διανομή και μετάδοση του υλικού με οποιοδήποτε αντιγραφικό μέσο, μηχανικό ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, μαγνητοφώνηση ή άλλο τρόπο.
Οι παρεχόμενοι σύνδεσμοι καθώς και άλλες βιβλιογραφικές παραπομπές ή σχόλια ιατρικού περιεχομένου δεν αποτελούν υπόδειξη για αντιμετώπιση ιατρικών προβλημάτων. Κάθε ιατρική πληροφορία η οποία παρέχεται στον δικτυακό αυτό τόπο δεν μπορεί να υποκαταστήσει την υπεύθυνη γνώμη ενός πτυχιούχου ιατρού με άδεια άσκησης επαγγέλματος.

 

 

Εργαστήριο Ιστολογίας - Εμβρυολογίας
Ιατρική Σχολή
Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών